Utstein har særlig nasjonal verdi med de kulturhistoriske, landskaps- og landbruksmessige elementene som gir området særpreg.

Foto: Klostergarden / Anne Lise Norheim.

Utstein Monastery

 

utsteinkloster.no

Foto: Utstein Kloster / Elisabeth Tønnesen  

 

Utstein Kloster Hotell

Gallery Utstein

Klostergarden

Utstein Pilegrimsgard

Fjøløy Fort

Fjøløy Lighthouse

 

Fjøløy Lighthouse on wiki

Foto: Mai Linda Sel